Trafik Harçları Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

02.01.2023 10:43

Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No: 91)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-10.htm